Juhatus

Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Regina Kokk
Margit Parve
Kelly Soldatos

Kontakt: info@kassiabi.ee