Juhatus

Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Eva Liisa Sepp
Janika Välli
Maarja Toots

Kontakt: info@kassiabi.ee