Meist

MTÜ Kassiabi on Tallinna kesklinnas tegutsev kasside hoiukodu. Meie tegevuse põhieesmärgiks on koduta jäänud kassidele uute püsivate kodude leidmine. Oma tegevusega soovime vähendada kodutute loomade arvu tänavatel ning tõsta lemmiklooma pidamise kultuuri. Soovime arendada teadmisi lemmikloomapidamisest, süvendada arusaamist sellega kaasnevast vastutusest ja kummutada lemmikutega seotud eelarvamusi. Jagame infot kassi pidamise kohta nii oma kodulehel, üritustel ning sotsiaalmeedias.

2006. aasta jaanuaris asutatud mittetulundusühingusse kuulub hetkel 13 aktiivset liiget. Ühingu moodustanud inimesed on Tallinnas kodututele kassidele päriskodude otsimisega tegelenud aga juba 2004. aastast alates. Lisaks MTÜ Kassiabi liikmetele osaleb meie tegevuses arvukalt vabatahtlikke abilisi. Meid toetavad annetuste, hea nõu ja muu abiga paljud loomasõbralikud inimesed.

MTÜ Kassiabi on eraalgatusel põhinev vabatahtlikest koosnev mittetulundusühing ning meil ei ole kohaliku omavalitsuse varjupaikade funktsioone ja kohustusi. Meil ei ole kohustust tulla metsikuid kasse püüdma või hulkuvat looma ära viima. Seda põhjusel, et meie tegevus sõltub liikmete endi panusest, loomasõprade abist ja annetustest. Tegeleme koduta loomadega oma vabast ajast, palgatöö ja pereelu kõrvalt, tasu saamata. Seega on meie võimalused kasside hoidmiseks piiratud ning me saame loomi vastu võtta üksnes vaba ruumi olemasolu korral. Meie hoiukodud asuvad vastavaks otstarbeks üüritud rendipinnal ja vabatahtlike endi kodudes.

MTÜ Kassiabi hoiukodudes viibib pidevalt 50 – 80 kassi, nende hulgas on nii poegi kui täiskasvanuid. Vähemalt pooled kassidest satuvad meie juurde otse tänavalt. Meie juurde on leidnud tee ka loomakliinikutesse mahajäetud ning omaniku surma või elumuutuste tõttu kodu kaotanud lemmikud. Samuti on meie hoolealuste hulgas väärkohtlemise ohvriks langenud ning õnnetustes vigastatud kasse.

Kassiabisse jõudnud loomad saavad hoiukodudes ajutist peavarju kuni uue kodu leidmiseni. Korraldame loomade tervisekontrolli ja ravi, samuti steriliseerimise/kastreerimise, vaktsineerimise ja kiibistamise enne uude päriskoju andmist. Kassid saavad uude koju kaasa passi, omanikku informeeritakse looma tervislikust seisukorrast ning tema võimalikest erivajadustest.

MTÜ Kassiabilt kassi võtmisel, eriti täiskasvanud kasside puhul, on eeliseks see, et oleme kassiga juba mõnda aega tegelenud ja oskame hinnata tema iseloomu ning vajadusi. Kassid, nagu inimesedki, on erinevad. Igaühele ei sobi elu maal või korteris, sage üksiolek või hoopis elamine koos laste või teiste loomadega. Kõike seda võetakse alati arvesse ning arutatakse läbi uute omanikega.

Kassiabi teeb koostööd teiste lemmikloomadega tegelevate organisatsioonide ja ettevõtetega.

Kasside tervisega seotud meditsiinilistes küsimustes abistavad meid asjatundliku nõu ja raviga Univet loomakliiniku, Haabersti Loomakliiniku ja Tatari Loomakliiniku spetsialistid ja arstid. Univet loomakliinikus viiakse läbi enamus meie kiisudele vajalikest meditsiinilistest protseduuridest ja ravist. Nendelt oleme saanud abi ka kõige kriitilisemates olukordades.

Tallinna Kesklinna Valitsuselt oleme rentinud meie seltsi tegevuse koondamiseks ja arendamiseks vajalikud ruumid.

Meie tegevusele aitavad kaasa Tallinna Kütteladu, Magnum Veterinaaria AS, Royal Canin Estonia OÜ ja Chemi-Pharm AS.

MTÜ Kassiabi puutub iga päev kokku madala lemmikloomapidamiskultuuri tõttu kodu kaotanud kassidega. Sellepärast soovime, et uus omanik tunnetaks vastutust, mis kaasneb lemmiklooma pidamisega ning loodame, et järjest rohkem saab olema kasse, kes mõnusalt keras nurru lüües on unustanud oma vintsutused tänaval. Selleks, et pidurdada kodutute loomade arvu suurenemist, pakume oma kodulehel lemmikloomade pidamisega seonduvat teavet ning jagame oma kogemusi.

Kui soovite loomi aidata, võtke meiega ühendust, abikäed ja annetused on teretulnud. Kodutee kaotanud kasse on väga palju ning igasugune abi on vajalik.

Kassiabi palub:

Kui teie kõnele ei vastata, helistage hiljem uuesti. Meilidele vastame paari päeva jooksul. Kui teie meilile ei ole vastatud, kirjutage palun veelkord info@kassiabi.ee. Põhitöö kõrvalt ei ole meil alati võimalik kohe telefonikõnele või saadetud meilile vastata.

Kui leiate hädas oleva looma ja olete otsustanud võtta ühendust Kassiabiga, püüdke pakkuda leitud loomale ajutist hoiukodu ning esmast arstiabi. Et saame uusi loomi juurde võtta üksnes vaba ruumi olemasolul, sellepärast leppige meiega kokku looma Kassiabile üleandmise aeg ja tingimused või küsige teavet loomale kodu otsimise võimaluste kohta.

Kui soovite hoiukodust endale lemmikut võtta, leppige loomade vaatamise aeg kindlasti eelnevalt telefoni või meili teel kokku.

Kui olete võtnud looma Kassiabist, siis andke meile teada, kuidas teil ja teie uuel lemmikul läheb. Järgige Kassiabi antud juhendeid.

Kui olete võtnud kassipoja, siis kastreerige või steriliseerige oma lemmik kindlasti sobiva vanuse saabudes.

Kui Kassiabist võetud loomaga tekivad probleemid või kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda enam lemmikut pidada, siis palun meid teavitage sellest. Hädajuhtudel võetakse endine hoolealune tagasi või aidatakse talle uus kodu leida.