MT� KASSIABI KODULEHEK�LG

MTÜ Kassiabi kanti tulumaksu- soodustusega isikute nimekirja

 

Alates sellest aastast on kassisõpradel võimalik Kassiabile tehtud annetused deklareerida oma tuludeklaratsioonis  ning arvata annetatud summa maha oma maksustatavast tulust.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksu- soodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» muutmisele Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a korraldusega nr 738,

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 1 alusel:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas» (RTL 2000, 21, 298; 2006, 55, 1012) järgmised muudatused:
1) kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
...
mittetulundusühing Kassiabi
...
2. Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Lähemalt loe siit.

 

MTÜ Kassiabi | Tel: 555 71625 | E-mail: info@kassiabi.ee